1 Aralık 2015 Salı

Akçakoca’da Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Formu Yapıldı

Akçakoca’da Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Formu Yapıldı 

Akçakoca’da Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Formu, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği, Sürdürebilir Tarımı Geliştirme Derneği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Tüketicileri Koruma ve Eğitim Vakfı ile İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün zengin katılımları ile gerçekleşti.
Bu konuda Akçakoca özelinde ve ülkemiz genelinde AB Tarım ve Çevre Destek Fonlarından etkin yararlanmasını sağlayacak alt yapının ön hazırlığı tartışması yapıldı ve sonuç bildirgesi yayınlandı.
AKÇAKOCA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE ÇEVRE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

23.MAYIS.2009 Yer : Dadalı Köyü1.Organik Tarıma, Akçakoca’da “ Ekolojik Köy Organizasyonu “ EKO ile başlanmalıdır.
2.Sürdürülebilir su yönetiminin projelendirilmesi, önerilmiştir.3.Su havzalarının yönetimi, uygun AB ülkesi ile eşleştirme ( twining ) projesi hayata geçirilmelidir.4.Sürdürülebilir toprak yönetimi, projelendirilerek uygulanmalıdır.5. Bilinçli tarımsal gıda üretimi eğitim programı hazırlanmalıdır.6.Akçakoca’da Eko turizm köylerinin oluşturulması amacıyla pilot köy dadalı köyü olarak seçilmiştir.8.Sürdürülebilinir Eko Tarım’da nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlemelidir.9.Seçilen Dadalı köyü pilot uygulaması projelendirilmeli ve bu köyde turizm hizmet sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirilmelidir. 10.AB projelerinden etkin olarak yararlanılması amacıyla, yörede STK olarak Üretici Birliği vb.örgütlerin kurulması sağlanmalıdır. Aşkın SÜRMELİ ( STG Derneği Başkanı ) Bayram KISIKLI ( Türkiye Tüketici Vakfı Başkanı )Hamdi DAĞ ( STD Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği Başkanı )Dr.Muzaffer BUMİN ( STD Yönetim Kurulu Üyesi )

***
AKÇAKOCA "EKOLOJİK
FINDIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ" KURULUYOR
23 Mayıs 2009 Tarihinde Akçekoca'da yapılan "Sürdürülebilir Tarım Forum" u'nda alınan kararlar gereğince; Bölgede ekolojik fındık üretimine geçilecek.
5200 Sayılı Yasa gereğince Akçakoca Ekolojik Fındık Üreticileri Birliği'nin kuruluş çalışmaları "Derneğimiz öncülüğünde" başlatıldı.
Akçakoca’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi
Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı olan Akçakoca, uluslararası çalışmalarla adından söz ettiriyor. Bu kapsamda, Marmara Belediyeler Birliği AB ve Uluslararası İlişkiler Merkezi tarafından Düzce Akçakoca’ya çalışma ziyareti yapıldı.
Marmara Belediyeler Birliği’nin temsilcisi İskender Güneş, Düzce’nin Akçakoca Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye tarafından düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Parlayan Kent Akçakoca” festivaline katıldı. Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı olan Akçakoca, uluslararası çalışmaları ile adından söz ettiriyor.
MBB ile ortak çalışmalar yürütmek isteyen Akçakoca Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri ve uluslararası etkinlikler alanında işbirliği potansiyelini görüşmek üzere MBB temsilcilerini festival vesilesi ile davet etti.MBB AB ve Uluslararası İlişkiler Merkezi görevlisi İskender Güneş, Akçakoca Belediyesi’nin festivaline katılarak, yerel aktörler ile çeşitli temaslarda bulundu, bu vesileyle Akçakoca’nın yapmış olduğu AB projeleri hakkında Akçakoca Belediyesi AB Proje Merkezi Yöneticisi Emine Yüksel tarafından bilgilendirildi. Akçakoca’nın çiçeği burnunda Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile görüşen İskender Güneş, Birlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Festivalden sonra ise Akçakoca’da, Düzce Milletvekili ve TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya; MBB’yi temsilen İskender Güneş, Akçakoca Belediyesi AB Proje Merkezi Yöneticisi Emine Yüksel, Akçakoca Belediyesi AB Proje Merkezi Uzmanı Göktürk İplikçioğlu, Akçakoca Belediyesi tarafından Avusturya Viyana Üniversitesi ile birlikte yürütülen projenin temsilcileri, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Dağ, Sürdürülebilir ve Ekolojik Tarım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Bumin katıldı. Farklı kurumlardan gelen temsilcilerin görüşlerini birbiriyle paylaşma imkanı bulduğu toplantıda Milletvekili Yaşar Yakış da MBB’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi ve Birliğe davet edildi.Toplantı sonrasında katılımcılar, Akçakoca’nın sahip olduğu turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri yerinde inceleme ve fikir edinme imkanı buldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder